header_image
Your search results

Relokace

Stěhování kanceláří může firmu zatížit z hlediska pozastavení provozu a s tím spojených ztrát. Nabízíme efektivní řešení, která sníží zmiňovaný deficit na minimum a výrazně urychlí celý průběh relokace. Projednáme s Vámi ideální plán příprav, samotnou realizaci přesídlení a potřebný space plan, abychom zajistili rychlé a efektivní nastěhování potřebného zařízení do nového působiště.

Co vše pro vás zajistíme?

 • nastavení strategie a analýzu závazků
 • kompletní analýzu trhu
 • prezentace vybraných projektů
 • kapacitní a dispoziční studie
 • vyjednání zásadních obchodních podmínek
 • finanční analýzu nájemních a akvizičních nákladů
 • finalizaci vybraného řešení
 • sjednaní nájemní smlouvy
 • vybavení prostor

Postup při vyhledání nových prostor

Pro vyhledání nových prostor je vhodné zajistit si svého realitního specialistu v oblasti komercí, který Vám dobře poradí s relokací společnosti. Je ale nutné zvážit několik důležitých věcí ještě před samotným vyhledáváním nových prostor, a to zejména:

 • spočítat náklady na samotný přesun
 • řešit přesun své společnosti na lepší adresu v dostatečném předstihu v souvislosti s velikostí stěhované společnosti a také v závislosti na potřebném čase pro samotný přesun, ideálně půl roku dopředu (u větších subjektů i rok)
 • vzít v potaz současnou výpovědní lhůtu dle podmínek ve stávající nájemní smlouvě

Kdy je vhodné zvážit relokaci společnosti?

 • v případě komplikované dopravní dostupnosti pro zaměstnance či pro klienty
 • při nevyhovujících dispozicích – příliš malé kanceláře nebo naopak příliš velké
 • při nedostatečné technické podpoře současných prostor pro podnikání
 • chcete-li zlepšit reprezentativní stránku – dobrá adresa = dobrá vizitka
 • v případě nutnosti modernizace pracovního prostředí
 • nevyhovující finanční stránka – cena za nájem, poplatky
 • při nedostatku parkovacích míst
 • chcete-li podpořit přirozený růst společnosti
Relokace